Terug naar alle diensten

Projectplanning

Het behalen van de gewenste datum van oplevering of ingebruikname van een project (Tijd) en het op budget uitkomen (Geld) zijn voor het overgrote deel van de opdrachtgevers van het grootste belang. Het uitkomen van deze wens begint natuurlijk bij het correct informeren van betrokken partijen.

 

Het visualiseren van een werkvolgorde is een belangrijk communicatiemiddel. Om deze te visualiseren gebruiken wij de Gantt-grafiek die de standaard is geworden op het gebied van planning. Een voorbeeld van een eenvoudig project is hieronder aangegeven.

 

Voorbeeld van een kleine projectplanning

 

Het opstellen van een planning, ook al is die in aanvang globaal, geeft inzicht in een project en structureert de inzet van mensen en middelen. Een planning is een werkdocument dat tussentijds kan worden bijgesteld en vervolgens van kracht blijft tot aan het gereedkomen van het project. Het is een onontbeerlijk middel om het verloop van een project beheersbaar te houden.

support bouwmanagement gouda

Vragen of interesse?

Neem vrijblijvend contact op
0182 523 534
info [@] boonstrabouwmanagement.nl