Terug naar alle diensten

Projectorganisatie

Het niet van de grond komen van een project of juist een vliegende start maken, liggen bij projecten niet zo ver uiteen.

 

De verschillen liggen vaak in onduidelijkheden omtrent de inrichting van een project. Het gaat dan over afspraken omtrent informatiestromen, aanspreekpunten, bevoegdheden, planning e.d. Een beknopt van Plan van Aanpak of Projectdossier kan deze onduidelijkheden wegnemen. Tevens kunnen hierin specifieke wensen, zoals een uiterste datum van ingebruikneming van het project, of het benoemen van beperkingen en risico’s of wederzijdse verwachtingen en afspraken opgetekend worden. Dit wordt doorgesproken met iedere betrokken partij, zodat zekerheid en houvast geboden wordt. Het vormt de basis voor een goede start én een gedegen opvolging gedurende de looptijd van het project.

 

Het correct informeren van partijen in het offertestadium zal tevens leiden tot scherpe aanbiedingen, omdat door informatie, onzekerheden weggenomen worden. De post ‘risico’ wordt lager ingeschat.

support bouwmanagement gouda

Vragen of interesse?

Neem vrijblijvend contact op
0182 523 534
info [@] boonstrabouwmanagement.nl