Terug naar alle diensten

Projectmanagement

In mijn visie heeft een projectmanager de verantwoordelijkheid om het overeengekomen resultaat tot zijn missie te maken. Aan die opdracht zal hij als professional voorwaarden stellen, die hem daardoor in staat stellen om dit resultaat te halen.

 

Mijn aanpak van een project begint altijd met het ontwikkelen en uitdiepen van de vraag van de opdrachtgever. Dat klinkt abstract, maar in mijn ervaring is dit het beste begin van een project. Door stil te staan bij de meer abstracte aspecten zoals doelen, verwachtingen, visie en missie of aanpak ontstaat een goede basis waar niet op teruggekomen hoeft te worden.

 

Dat klinkt logisch, maar is zeker niet eenvoudig. In het begin van een project zijn er veel onzekerheden en bestaat de neiging om snel over te gaan naar oplossingen. Deze ‘vlucht voorwaarts’ richting oplossingen blijkt verder in traject vaak contraproductief te zijn! Er zijn belangrijke stappen overgeslagen die tot suboptimale resultaten hebben geleid, waardoor fases opnieuw doorlopen moeten worden, met als gevolg extra kosten en tijdverlies. Een ervaren projectmanager in de aanvang van het bouwproces is van grote (zo niet onschatbare) meerwaarde.

 

Werken van grof naar fijn, faseren en fases afsluiten, is een aanpak die ik gebruik om te komen tot een zorgvuldige procesgang en goede besluitvorming, die risico’s beheersbaar houdt en faalkosten helpt voorkomen.

 

Ik maak daarbij gebruik van een beproefde methode binnen het vakgebied van Projectmanagement genaamd GOTIK. Een schematische voorstelling van de methode is hieronder aangegeven.

 

Driehoekschema BouwmanagementGOTIK staat voor Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Naarmate de complexiteit van een project toeneemt, kunnen aspecten zoals Doel, Risico of Bemensing ook onderdeel zijn van het schema. Op tal van momenten zal de opdrachtgever gevraagd worden om zijn wensen en eisen kenbaar te maken. Het tijdig en adequaat informeren van ontwerpers of bouwers zodat zij in staat zijn om efficiënt te functioneren, is de essentie van professioneel opdrachtgeverschap.

 

Met behulp van GOTIK kunnen wij Opdrachtgevers uit diverse vakgebieden bedienen, of die nu opereren op het gebied van kantoorhuisvesting, logistiek, laboratoria of onderwijs. Het zijn gebieden waarin ik de laatste 25 jaar projecten heb uitgevoerd.

 

Naast het beheersen van een bepaalde techniek, kan ik een flinke dosis ervaring inzetten voor een optimaal resultaat. Die ervaring zet ik in om te komen tot het zo goed mogelijk laten samenwerken van alle partijen, waarvan de belangen uiteenlopen.

 

support bouwmanagement gouda

Vragen of interesse?

Neem vrijblijvend contact op
0182 523 534
info [@] boonstrabouwmanagement.nl