Terug naar alle diensten

Bouwkundig advies

De vraagstukken waarmee u als opdrachtgever bij het bouwen en beheren van een gebouw te maken krijgt zijn talrijk en soms zeer specialistisch. Wie u vanuit ons netwerk hierbij terzijde kunnen staan, is uiteraard afhankelijk van de (technische) aard van het vraagstuk.

Indien de noodzaak zich voordoet om een specialist aan te trekken voor een bepaald onderwerp, kunnen wij u, of uw afdeling Inkoop, assisteren bij het selectieproces. Op basis van een beknopte adviesaanvraag kunnen wij of desgewenst uw afdeling Inkoop, offertes aanvragen bij verschillende partijen en u adviseren over opdrachtverstrekking. Op deze manier zijn de kosten vooraf bekend en zijn de werkzaamheden gedefinieerd. Aansturing van de geselecteerde partij kunt u, indien gewenst, bij ons onderbrengen.

 

Wij kunnen ook een quick-scan uitvoeren op uw huisvesting. Een quick-scan is een snelle , getalsmatige waardering van de kwaliteit of toestand van uw gebouw en directe omgeving, waarin tal van functionele aspecten van een gebouw (bereikbaarheid, indeelbaarheid, voorzieningenniveau, veiligheid en veel meer) per onderdeel gewaardeerd worden.

 

Tijdens de ontwikkeling van het project willen wij graag een lans breken voor het aspect duurzaamheid. Vanuit onze optiek is het noodzakelijk om zo efficiënt mogelijk om te gaan met water, energie en grondstoffen en verstrekken wij graag suggesties en adviezen om deze aspecten te integreren in projecten.

support bouwmanagement gouda

Vragen of interesse?

Neem vrijblijvend contact op
0182 523 534
info [@] boonstrabouwmanagement.nl