Terug naar alle diensten

Bouwkostenbeheersing

Het periodiek registreren van betalingen aan betrokken partijen, het bijhouden van meer- en/of minderwerken en deze voortdurend toetsen aan een vastgesteld (deel-)budget, is een vereiste om te kunnen sturen op kosten.

Een voorbeeld van een dergelijke registratie is hier bijgevoegd. De kolom ‘prognose’ is een inschatting van nog te verwachten kosten bovenop reeds verstrekte opdrachten. Op deze wijze worden de totale kosten van een project in een zo vroeg mogelijk stadium in kaart gebracht en gedurende de gehele looptijd van het project bewaakt.

 

support bouwmanagement gouda

Vragen of interesse?

Neem vrijblijvend contact op
0182 523 534
info [@] boonstrabouwmanagement.nl