Diensten

Icon Projectmanagement

Projectmanagement

In mijn visie heeft een projectmanager de verantwoordelijkheid om het overeengekomen resultaat tot zijn missie te maken. Aan die opdracht zal hij als professional voorwaarden stellen, die hem daardoor in staat stellen om dit resultaat te halen
Icon projectorganisatie

Projectorganisatie

Het niet van de grond komen van een project of juist een vliegende start maken, liggen bij projecten niet zo ver uiteen. De verschillen liggen vaak in onduidelijkheden omtrent de inrichting van een project
Icon Projectplanning

Projectplanning

Het behalen van de gewenste datum van oplevering of ingebruikname van een project (Tijd) en het op budget uitkomen (Geld) zijn voor het overgrote deel van de opdrachtgevers van het grootste belang
Icon bouwkostenbeheersing

Bouwkostenbeheersing

Het periodiek registreren van betalingen aan betrokken partijen, het bijhouden van meer- en/of minderwerken en deze voortdurend toetsen aan een vastgesteld (deel-)budget, is een vereiste om te kunnen sturen op kosten
Icon Projectadvies

Bouwkundig advies

De vraagstukken waarmee u als opdrachtgever bij het bouwen en beheren van een gebouw te maken krijgt zijn talrijk en soms zeer specialistisch. Wie u vanuit ons netwerk hierbij terzijde kunnen staan, is uiteraard afhankelijk van de (technische) aard van het vraagstuk

Recente projecten

DUe Dilligence Rotterdam

Due Diligence kantoorgebouw Rotterdam

Om de gebruiksmogelijkheden en de waarde van een kantoorgebouw in Rotterdam vast te stellen voor een internationale investeringsmaatschappij heeft Boonstra Bouwmanagement onderzoek gedaan naar de bouwkundige kwaliteit van het pand
Herinrichten lab hogeschool Leiden

Herinrichting laboratorium Hogeschool Leiden

Het laboratorium is uitgebreid met een aantal zuurkasten en labtafels; daarnaast is de inrichting overzichtelijker gemaakt. De voorbereidingen werden tijdig in gang gezet, want op laboratoriummeubilair zijn flinke levertijden van toepassing.

Brandveiligheidsinstallaties Hogeschool Leiden

Een volgend project bij dezelfde opdrachtgever betrof het begeleiden van ontwerp tot oplevering van het vervangen van de brandmeldinstallaties in de ‘oudbouw’ van de Hogeschool en deze integreren met die van de recent afgeronde nieuwbouw